Våra hustyper

Fjällhuset Skarven finns i tre olika storlekar Lill-Skarven, Mellan-Skarven samt Stor-Skarven med källare för tomter med kraftig lutning. Det finns även två special-Skarven som skapats för en unik plats och beställare.

Fjällhusen är ritade för Härjedalens klimat och designtradition. Planlösningen är inspirerad av parstugans plangeometri med central entré på en långsida. Alla modeller kan byggas med entré från höger eller vänster, vilket styrs av platsens förutsättningar. Fjällhusen har en reducerad och karg exteriör inspirerade av fäbodvallens enkla hölada.

Totalt finns 14 st Skarven Fjällhus uppförda i Härjedalen