Renman

Fjällhus Renman ligger på Ängsvägen i Funäsdalen och är byggt i egen regi av Per och Susan Renman

Ritningar