Köp

Prislista fjällhuset Skarven gäller från 2017-01-01

1) Halvfabrikat = Utvändigt helt färdigt:
-Kompletta ritningar och beskrivningar
-Ansökan om bygglov och bygganmälan
-Schakt för VA och El fram till hus från tomtgräns (15m).
-Inkoppling bygg-el i hall och bygg-vatten i badrum
-p-plats för 2 bilar och gångväg fram till hus
-Grundläggning med värmeisolerad betongplatta på mark
-Leverans av husstommar och stomresning
-Montering takplåtar och rännor, stuprör, takstosar
-Bygge förstuga och altan
-Färdigmålning exteriört

Pris för Lill-Skarven (85 kvm):  2.600.000 kr ink mvs/moms

2) Helfabrikat = samma som ovan till nyckelfärdigt hus:
-Trägolv, mellanväggar, innertak
-Snickerier, socklar, foder, innedörrar, kök och fast monterad inredning.
-Måleri invändigt
-Kakel, klinker i kök, badrum, bastu
-EL och belysning
-Ventilation
-Vatten och röranslutningar
Värmesystem:
Alt A) Nibe / IVT Frånluftvärmepump (med värmeåtervinning)
Alt B) Nibe / IVT Bergvärmepump (med värmeåtervinning)

Pris Lill-Skarven (85 kvm):  3.570.000 kr ink mvs (42 tkr/kvm)

Pris Stor-Skarven (110  kvm):  4.620.000kr inkl mvs  (42 tkr/kvm)

Pris Lill-Skarven med källare (120 kvm +10 biarea):  5.000.000kr ink mvs (40 tkr/kvm x120 + 20 tkr/kvm x 10 )

Tillkommande kostnader som kunden står för:
-Tomtköp
-Bygglovavgift
-Anslutningsavgift för VA och EL

^