Bokning

Hyrespriser

  1. Hög-pris 12.000kr/vecka
  2. Mellan-pris 9.000kr/vecka
  3. Låg-pris 7.000kr/vecka
  4. Torsd-Söndag = 65% av Veckohyran

Schema för 2017+18

Vecka 1 Pris Hög
Vecka 2-6 Pris Mellan
Vecka 7-14 Pris Hög
Vecka 15–16 Pris Mellan
Vecka 17-50 Pris Låg
Kalender laddar...

captcha
^