Bokning

Hyrespriser

  1. Hög-pris 1 =  14.000kr/vecka
  2. Hög-pris 2 =  12.000kr/vecka
  3. Mellan-pris 10.000kr/vecka
  4. Låg-pris 8.000kr/vecka
  5. Torsd-Söndag = 50% av Veckohyran

Schema för 2019

Jul, Nyår, Sportlov (7-9), Påsklov Pris Hög 1
Vecka 10 till Påsk Pris Hög 2
 Vecka 2-6 Pris Mellan
 Vecka 17-50 Pris Låg

 

^