Priser

Prislista fjällhuset Skarven (gäller från 2023-01-01)

1) Halvfabrikat = Utvändigt helt färdigt:
-Kompletta ritningar och beskrivningar
-Ansökan om bygglov och bygganmälan
-Schakt för VA och El fram till hus från tomtgräns (inkl 20m).
-Inkoppling bygg-el i hall och bygg-vatten i badrum
-p-plats för 2 bilar och gångväg fram till hus
-Grundläggning med värmeisolerad betongplatta på mark
-Leverans av husstommar och stomresning
-Montering takplåtar och rännor, stuprör, takstosar
-Bygge förstuga och altan (25 kvm)
-Färdigmålning exteriört

Pris för Lill-Skarven (85 kvm):  ca 2.975.000 kr ink moms

2) Helfabrikat = samma som ovan fram till nyckelfärdigt hus:
-Trägolv, mellanväggar, innertak
-Snickerier, socklar, foder, innedörrar, kök och fast monterad inredning.
-Måleri invändigt
-Kakel, klinker i kök, badrum, bastu
-EL och belysning
-Ventilation
-Vatten och röranslutningar
Värmesystem:
Alt A) Nibe / IVT Frånluftvärmepump (med värmeåtervinning)
Alt B) Nibe / IVT Bergvärmepump (med värmeåtervinning)

Pris Lill-Skarven (ca85 kvm): ca 4.250.000 kr ink moms

Pris Mellan-Skarven (ca 110  kvm): ca  5.500.000 kr ink moms

Pris Stor-Skarven med källare (ca120 kvm +30 biarea):  ca 6.000.000 kr ink moms

Tillkommande kostnader som kunden står för:
-Tomtköp
-Bygglovavgift
-Anslutningsavgift för VA och EL