Nytt Rom artikel om fjällhuset

nyttrom
2009 Skriver Nytt Rom om fjällhuset i sin tryckta tidning (NR14).

^